Sırların Sırrına
Ermek İçin...

Çâre, millî hissiyât ve fikir kökeninden beslenerek taşradan merkeze yeni bir nefes olmak gâyesiyle neşrolunmaya başladı.
0

Dergi Sayısı

0

Yazar

0

Yazı

0

Abone

Kıymetli okur, ehl-i kalem dertli olur.

Derdi olanın derman mekânı Çâre olsun arzusundayız. Anadolu insanı var olma savaşının yükünü omuzlarında taşıyor. Bu yük Çâre’nin doğduğu noktadır. Ve elinizde tuttuğunuz bu sayı o noktaya doğru atılmış ilk adımdır.

Amacımız popüler olmaktan ziyade muhatabımızdan kabul görmektir. Çâre üstâd kabul ettiğimiz isimlerin (dergilerinin) yolundan giden bir dergi olmayı amaç edinmektedir. Zira bu üstâdlar gelenekle geleceğin arasındaki köprüdür.

Çâre, taşrada tutuşan yüreklerden doğarak edebiyat dünyamızda kendine bir yer talep ediyor.

Biz Çâre ile taşrada edebiyata kıymet verildiğini, edebiyat yapmak için metropolün köşebaşlarını işgal etmeye gerek olmadığını muhatabımıza anlatmak istiyoruz. Henüz ilk sayımızda usta kalemlerimizin kadromuzda yer alması Çâre’nin ulaşmak istediği noktayı selamlayışıdır.

Çâre ile amacımız üzüm yemek değil, bağı ıslah etmektir.

Bu yolculukta bizi yalnız bırakmayan bütün kalem sahiplerine bitimsiz saygıyla…

Çâre ile bir yeni başlangıca Bismillah diyoruz.

Gayet bizden...

Çâre, millî hissiyât ve fikir kökeninden beslenerek taşradan merkeze yeni bir nefes olmak gâyesiyle neşrolunmaya başladı.

Mustafa Mete

Genel Yayın Yönetmeni [email protected]

Çâre, taşradan başladığı yolculuğunda menziline doğru ilerlemektedir.

İstikameti kâim olan dergimizin ulaştığı tüm gönüllerde arzuladığı iştiyakı uyandırdığına inanıyoruz. Tahayyül ettiğimiz noktaya doğru yürüyüşümüzün devam ettiğinin şiârı elinizdeki sayıdır.

Son Sayılarımız

Dergimize abone olmak
ister misiniz?